MesterKell

A napelemes villanyóra értelmezése

napelemes villanyóra értelmezése

A napelemes villanyóra értelmezése fontos kérdés azok számára, akik napelemes rendszert telepítettek háztartásukba vagy vállalkozásukba. Ezen mérőeszközök lehetővé teszik, hogy a tulajdonosok nyomon követhessék a termelt és a felhasznált energia mennyiségét. Az ad-vesz mérők segítségével a fogyasztók pontosan látják, hogy a rendszer mennyi elektromos energiát termel, valamint azt is, hogy ebből mennyit használnak fel, illetve mennyit táplálnak vissza az elektromos hálózatra.

A napelemes rendszerek telepítésével jelentős energiamegtakarítás érhető el, csökkentve ezzel a hagyományos, fosszilis üzemanyagokból származó energiák szükségességét. A szaldó elszámolás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a napelemek által a hálózatra visszatáplált felesleges energiáért cserébe alacsonyabb villamosenergia-számlákat kapjanak. Ez a folyamat hozzájárul a rendszer megtérülésének felgyorsításához.

A villanyóra adatainak ismerete alapvető a napelemes rendszer hatékony és költségtakarékos működtetéséhez. A felhasználók megismerhetik a napenergia-termelésük mintázatait, így optimalizálhatják háztartásaik energiahasználatát. Ezen ismeretek birtokában a fogyasztók jobban megtervezhetik, hogyan és mikor használják a rendszert.

 

A napelemes villanyóra


A napelemes villanyóra egy speciális mérőeszköz, amelyet a háztartási méretű kiserőművekben (HMKE) telepítenek, az elektromos energia mennyiségének mérésére. Fontos szerepet tölt be az energiatermelés és -fogyasztás nyomon követésében, különösen napenergia használata esetén.


Mérőhely kialakítása:
A mérőhelyet úgy alakítják ki, hogy képes legyen mérni mind a fogyasztott, mind pedig a hálózatba betáplált villamos energiát. Ezáltal a mérőóra képes különbséget tenni a hálózati villamosenergia-fogyasztás és a napenergia felhasználása közt.

A mérőóra beszerelését szakember végzi, hiszen a napelemes rendszerek mérőhelyének kialakítása során is kiemelten fontos a biztonsági előírások betartása.

Betáplálás és visszatáplálás: Amikor a napenergiával működő kiserőmű több energiát termel, mint amennyit a háztartás fogyaszt, a felesleges energiát visszatáplálhatják a villamoshálózatba, amelynek mérését a napelemes villanyóra végzi.

Művelet Megnevezés
A hálózatba táplált energia mérése Betáplálás
A hálózatból vett energia mérése Fogyasztás
A nettó energiamérleg nyomon követése Mérés


Mértékegységek:
A villanyóra az áramló energiát kilowattórában (kWh) mutatja. Így könnyedén követhető a termelés és a fogyasztás mértéke.


A telepítés a helyi energiaszolgáltató előírásainak megfelelően történik. Az integrált rendszer hozzájárul a hatékony energiafelhasználáshoz, és támogatja a fenntartható energiaellátást.

 

Az ad-vesz mérőóra és működése


A napelemes rendszerekkel összekapcsolódó villanyóra lehetővé teszi a napelemekkel termelt és a hálózat felé leadott, illetve onnan felvett energia mérését és elszámolását.


Az ad-vesz mérőóra célja, hogy külön mérje a termelő által a hálózatra leadott (feed-in) és a hálózatból felvett (felhasználás) energia mennyiségét. A mérési eredmények az OBIS kód rendszer segítségével kerülnek rögzítésre.

 

Elszámolás és tarifák


Az elszámolás a fogyasztott és a termelt áram közötti különbséget rögzíti. Az áramszolgáltatók által kínált szaldós elszámolás figyelembe veszi a fogyasztás és a termelés mérlegét.


Elszámolási módok


Az elszámolás alapja a fogyasztott és a visszatáplált áram összemérése. Általánosan két fő módszert különböztetnek meg: a nettó mérést és a bruttó mérést. A nettó mérés során csak a fogyasztott és a visszatáplált áram különbségét veszik figyelembe, kwh-ban kifejezve. Ezzel szemben a bruttó mérés minden egyes áram be- és kiáramlást számláz.

  • Nettó mérés: A fogyasztó által felhasznált és a hálózatba visszatáplált kWh mennyiségének különbségén alapul. Ha a termelés meghaladja a fogyasztást, a túltermelt energia jóváírásra kerül.
  • Bruttó mérés: Minden termelt és felhasznált kWh külön kerül számlázásra, függetlenül egymástól.


A napelemes villanyóra értelmezése lehetővé teszi tehát az energiagazdálkodás optimalizálását és a villamos energia költségeink csökkentését.