MesterKell

Társasház villanyóra cseréje – Tudnivalók

Társasház villanyóra

Társasházak esetében a villanyóra alapvetően fontos eszköz, mely pontosan méri az elektromos energia felhasználását az adott ingatlanon belül. Ezek a mérőeszközök nem csupán a fogyasztás mértékét rögzítik, hanem a lakóközösségek számára lehetővé teszik a költségek pontos és igazságos megosztását. A villanyóra adatok alapján kerül elszámolásra az energiafogyasztás, ami elengedhetetlen a társasházi költségvetés pontos kezeléséhez.

A társasházi villanyóra kezelése komplex feladat, amely magában foglalja a telepítést, a karbantartást, a leolvasást és az adatok alapján történő elszámolások készítését. A modern villanyórák már lehetővé teszik az adatok távoli leolvasását és a fogyasztás időszakos nyomon követését is.

A villanyórák megfelelő működése és az elszámolás tisztasága rendkívül fontos a társasházak lakói számára. Megfelelő karbantartás és szabályos felügyelet mellett a társasházakban használt villanyórák hozzájárulnak az épület energiagazdálkodásának optimalizálásához.

 

A társasház elektromos hálózatának jellemzői


A társasházak elektromos hálózata komplex rendszert alkot, amelyet gondos tervezés alapján alakítanak ki. Az elektromos fogyasztás méréséhez szolgáló villanyórák és a mérőhelyek megfelelő kialakítása elengedhetetlen.


Mérőhely kialakítása


A társasház mérőhelyének kialakítása meg kell hogy feleljen az előírásoknak. A villanyórák elhelyezésekor számos szempontot kell figyelembe venni:

 • Elérhetőség: A mérőhelynek jól hozzáférhetőnek és megközelíthetőnek kell lennie, hogy könnyű legyen leolvasni és karbantartani.
 • Biztonság: Védelmet kell nyújtania, hogy illetéktelenek ne férjenek hozzá a villanyórákhoz.
 • Védettség: Az időjárás és más külső hatások elleni védelem biztosítása is fontos.


Elektromos teljesítmény igények


Egy társasházban a teljesítményigény a lakóegységek száma és a közös helyiségek használata alapján határozható meg. A teljesítményigények meghatározásához szükséges tényezők:

 • Lakások száma: A lakások száma és az egyes lakások által igénybe vett eszközök fogyasztásának összege meghatározó tényező.
 • Közös helyiségek: A közös területeken működő rendszerek, így például a világítás, a szivattyúk és a lift is befolyásolják a társasház teljesítményigényét.


Az elektromos tervezés során a társasház teljesítményigényét a villanyóra kapacitásával és a mérőhely kialakításával együtt kell figyelembe venni, hogy a hálózat biztonságosan és hatékonyan működjön.

 

A társasházi villanyóra ügyintézése


A társasházak villanyóráinak ügyintézése szigorúan szabályozott eljárásokon alapul, amelyek magukban foglalják a regisztrált villanyszerelők bevonását és az ügyintézési folyamat lépéseinek pontos követését.


Regisztrált villanyszerelők bevonása


Amikor egy társasház új villanyórák telepítését vagy a meglévők cseréjét tervezi, kötelező egy regisztrált villanyszerelőt vagy egy villanyszerelő vállalkozást megbíznia. A villanyszerelő kiválasztásánál fontos, hogy az illető rendelkezzen az ELMŰ vagy más illetékes szolgáltató által elfogadott szakmai végzettséggel és engedélyekkel. Az igénybejelentést a közös képviselő vagy a társasház meghatározott személye intézi, aki a villanyszerelővel egyeztetve határozza meg az elvégzendő munkát és annak időpontját.


Az ügyintézési folyamat lépései


Az ügyintézési folyamat az alábbi lépésekből áll:

 1. Igénybejelentés: A társasház képviselője benyújtja az igénybejelentést az illetékes villamos energia szolgáltatóhoz.
 2. A szükséges dokumentáció összeállítása: Az igénybejelentő a villanyszerelő segítségével összegyűjti a szükséges dokumentumokat, például a műszaki leírást, az elosztószekrény tervrajzát és az esetleges engedélyeket, melyeket a jegyző kiállíthat.
 3. Egyeztetés: A közös képviselő egyeztetést tart a lakókkal, és tájékoztatja őket a folyamatról.
 4. Munkavégzés: A villanyszerelő elvégzi a szükséges elektromos munkálatokat.
 5. Ellenőrzés és átadás: Az energiaszolgáltató képviselője ellenőrzi a munkálatokat, jóváhagyás esetén hitelesíti és átadja az új villanyórát.


Minden lépésnél elengedhetetlen a dokumentáció pontos vezetése és az előírásoknak való megfelelés.

 

Villanyóra projekt – Tervezés és kivitelezés


A társasház villanyóra projekt tervezése és kivitelezése során fontos a jogszabályi háttér figyelembe vétele és az előírások betartása.


Alapító okirat és jogszabályok


Az alapító okirat meghatározza az épület villanyóráinak elhelyezkedését és azok kezelését. Az érvényes jogszabályok, mint például az építési törvény és a villamosenergia-törvény, előírják a villanyórákkal kapcsolatos kivitelezési munkák szabályait. A bíróság e dokumentumok alapján hagyja jóvá az áthelyezési vagy felújítási munkákra vonatkozó terveket.


Tervezés és dokumentáció


A tervezés során az épület és a villanyóra állapotát kell figyelembe venni. A tervezési dokumentáció részletesen tartalmazza az összes lépést, a szükséges anyagokat és az érintett villanyórák adatait. A dokumentáció készítésekor együttműködnek a szakértők, így biztosítva a tervek megfelelőségét a jogszabályi előírásoknak.

 • Tervezési lépések:
  • Villanyórák állapotának felmérése
  • Szükséges anyagok listázása
  • Együttműködés a szakértőkkel


A villanyóra áthelyezése és felújítása


A villanyóra áthelyezés és felújítás során a műszaki előírásokat és a biztonsági szabályokat szigorúan be kell tartani. A felújításnak köszönhetően a villanyóra akár energiatakarékosabbá és hatékonyabbá is válhat.


Az áramszolgáltatóval való elszámolás


Az áramszolgáltatóval történő elszámolás során fontos, hogy a társasház pontos és megbízható villanyóra-adatokat nyújtson be. Ezt követően az áramszolgáltató egyedi összesítést készít, amely alapján elszámol a társasház képviselőjével. A folyamat az alábbi lépésekből áll:

 • Mérőállás feljegyzése: Minden hónapban a társasházban lévő összes villanyóráról feljegyzésre kerül az aktuális mérőállás.
 • Adatátvitel az áramszolgáltató felé: A mérőállásokat elküldik az áramszolgáltató részére.
 • Egyedi elszámolás készítése: Az áramszolgáltató elkészíti az összelszámolást, figyelembe véve az egyéni tarifákat és a fogyasztott kilowattórákat.
 • Számla kiállítása: A társasház részére kiállításra kerül a részletezett számla.
 • Fizetés: A társasház befizeti a számlán szereplő összeget.


Biztonsági előírások és kismegszakítók


Az elektromos berendezéseknek meg kell felelniük a hatályos biztonsági előírásoknak. Ezen előírások közé tartozik a kismegszakítók használata, amelyek megvédik az elektromos rendszert túlfeszültség és túláram esetén. A kismegszakítók elhelyezésére vonatkozó legfontosabb szabályok a következők:

 • Megfelelő besorolás: A kismegszakítóknak meg kell felelniük a társasház áramfelhasználásával arányos besorolásnak.
 • Rendszeres karbantartás: Ellenőrizni és karbantartani is szükséges a kismegszakítókat, hogy biztosított legyen azok folyamatos működése.
 • Azonnali cselekvés: Túláram vagy rövidzárlat esetén a kismegszakító automatikusan megszakítja az áramkört, ezzel biztosítva az elektromos rendszer és az épületben lévő emberek biztonságát.